காளான் சுக்கா….

மஸ்ரூம் சுக்கா செய்வது மிக எளிது.வீட்டில் உள்ள பொருட்களை கொண்டே எளிதில் செய்து விட முடியும்.இது இட்லி,தோசை,சாதம் போன்றவைகளுக்கு பொருத்தமானது. செய்ய தேவையான பொருட்கள்: * காளான்

Continue reading

%d bloggers like this: