கோடை கால உணவுகள்

கோடைகாலத்தில் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய  உணவுகள் : • இந்த வெயில் காலத்தில் வெள்ளரிக்காய் சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது . இதில் 97 சதவீதம் தண்ணீரைக் கொண்டுள்ளது.

Continue reading

%d bloggers like this: