இயற்கை உணவை எடுப்பதினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

குறைந்த அளவு உணவில் அதிகளவு சத்து. 2.உயிரோடிருப்பதால் ஜீரண உறுப்புகளான இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல் ஆகியவற்றின் வழியாகத் தானாகவே நகர்ந்து கொண்டு எளிதில் ஜீரணமாகி மலமாக வெளியேறி

Continue reading

%d bloggers like this: