”மனிதாபிமானத்துக்கு பில் போட எங்களிடம் இயந்திரம் இல்லை. உங்களுக்கு நல்லது நடக்கட்டும்!’

”மனிதாபிமானத்துக்கு பில் போட எங்களிடம் இயந்திரம் இல்லை”- கண்களில் நீர் கசிய வைக்கும் ஹோட்டல் துபாயில் பணியாற்றி வந்த அகிலேஷ் குமார், விடுமுறைக்காக சொந்த ஊரான மலப்புரம்

Continue reading

%d bloggers like this: