பழமொழிகளும் சொலவடைகளும்-7

கற்பனையிலும் கனவுலகிலும் வாழும் மனிதர்களைச் சில சொலவடைகள் கேலி செய்கின்றன. அத்தகைய சொலவடைகளையும் அதற்கான விளக்கங்களையும் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.ஒரு ஊர்ல ஒரு சம்சாரி இருந்தான். அவன்

Continue reading

%d bloggers like this: