மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ்-24 (மெட்ராஸ் டே… )

கடற்கரையை ஒட்டிய நரிமேட்டையும், கரும்புத் தோட்டத்தையும் ஒரு வெள்ளைக்காரன் 16 ஆயிரம் வராகன் கொடுத்து வாங்கிய தினம்…. இதை நாம் மெட்ராஸ் தினம் என்று கொண்டாடுவது சரியா?

Continue reading

%d bloggers like this: