பிதாகரஸ் தியரம்

இனி பிதாகரஸ் தியரம் என்று சொல்லாதீர்கள். கணித தேர்விற்காக பிதாகரஸ் தேற்றத்தை மனப்பாடம் செய்து கொண்டிருந்தாள் அமிர்தா.இதை கேட்டபடியே உள்ள வந்து கொண்டிருந்த அமிர்தாவின் பாட்டனார் இரத்தினம்,

Continue reading

%d bloggers like this: