பற்களைப் பாதுகாக்க

பல் போனால் சொல் போச்சு என்பார்கள். அதாவது திருத்தமாகப் பேச முடியாது. மேலும் முழுமையான ருசியையும் உணர முடியாது. கடினமாக பொருட்களையும் சாப்பிட முடியாது. முக அழகும்

Continue reading

%d bloggers like this: