புளியோதரை எப்படிச் செய்வது?

என்னென்ன தேவை? புளி – ஒரு ஆரஞ்சுப் பழம் அளவு நல்லெண்ணெய் – கால் கப் பெருங்காயம் – ஒரு சிறு கட்டி கடுகு – ஒரு

Continue reading

%d bloggers like this: