வேர்கடலை கொழுப்பு அல்ல …! ஒரு மூலிகை…!!

வேர்கடலை கொழுப்பு அல்ல …!ஒரு மூலிகை…!! நிலக்கடலை குறித்த மூட நம்பிக்கைகள் அவ நம்பிக்கைகள் இந்தியாமுழுவதும் சர்வதேச நிறுவனங்களால் திட்டமிட்டு பரப்பிவிடப்பட்டுள்ளது. நம் நாட்டில் நிலக்கடலை சாகுபடி

Continue reading

%d bloggers like this: