இயற்கை உணவை எடுப்பதினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

Posted by
  1. குறைந்த அளவு உணவில் அதிகளவு சத்து.

2.உயிரோடிருப்பதால் ஜீரண உறுப்புகளான இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல் ஆகியவற்றின் வழியாகத் தானாகவே நகர்ந்து கொண்டு எளிதில் ஜீரணமாகி மலமாக வெளியேறி விடும்.

3. மலம் தங்காது. அதனால் உடலின் பிறபாகங்களுக்குச் சென்று கெடுதல் விளைவிக்காது.

4. இயற்கை பாதிக்காது.

5. எரிபொருள் மிச்சம். ஒருவேளை இயற்கை உணவை எடுத்தால்கூட நாட்டின் மூன்றில் ஒருபாக தேவை குறையும்.

6. எவ்வித நோயும் வராது. வந்தாலும் போய்விடும்.

7. ஆயுள் காலம் கூடிக்கொண்டே போகும்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.