​மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்

தனது வீட்டு கேட் முன் நின்று கொண்டு இருந்த உயர்ரக நாயை அப்போது தான் கவனித்தார் அவர் அது நீண்ட நேரமாக நின்று கொண்டு இருப்பதாக தோன்றியது.

Continue reading

%d bloggers like this: