சந்தோஷமான குடும்பத்திற்க்கான மருந்து :

Posted by


கணவன் மனைவி இடையே அடிக்கடி சண்டை வர நகரத்திலேயே மிகச்சிறந்த மனோதத்துவ டாக்டரை தேடி ஒரு தம்பதி சென்றனர், டாக்டர் அந்தக்கணவனை பரிசோதித்து விட்டு, மருந்து எழுதுவதற்காக பேப்பரை கையில் எடுத்தார்.

உடனே அந்தப்பெண், ”டாக்டர், எவ்வளவு விலையாய் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நல்ல மருந்தினை எழுதித் தாருங்கள்” என்றாள்.

எழுதும் முன் ஒரு சில நிமிடங்கள் யோசித்த டாக்டர், பிறகு எதையோ எழுதி அந்தப்பெண்னின் கையில் மருந்துச்சீட்டினை தினித்தார்.

மருந்துச்சீட்டினை கையில் வாங்கிய அந்தப்பெண் அதை விரித்துப்பார்த்தாள். அதில் “ அன்பையும், நேசத்தையும் உங்கள் கணவருக்கு தாருங்கள் ” என்று எழுதியிருந்தது.

“ அவ்வாறு கொடுத்தும் சரியாகவில்லை எனில் என்ன செய்வது டாக்டர்” என்று சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் அந்த மனைவி .

“ சரியாகவில்லை எனில், டோஸை ( DOSE ) அதிகப்படுத்துங்கள்” என்று மிக அமைதியாய் கூறினார் டாக்டர் .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.