உணவுப்பிரியர்கள் கவனத்திற்கு ..

எதை சாப்பிடும் போது… எதை சாப்பிடக் கூடாது? உணவுப்பிரியர்கள் கவனத்திற்கு .. 1.தேனும், நெய்யும் சம அளவில் கலந்தால் நஞ்சாகிவிடும். எனவே இரண்டையும் சேர்த்து உண்ணக்கூடாது. இவற்றில்

Continue reading

%d bloggers like this: