மெட்ராஸ்… நல்ல மெட்ராஸ் -1 ( புதிய தொடர்)

தமிழ் மகன் சென்னை என்றதும் அதன் பிரிக்க முடியாத வாசனையாக கூவம் ஆறும் நினைவுக்கு வரும். துர்நாற்றம் வீசும் சாக்கடை. மூக்கைப் பிடித்துக்கொண்டுக் கடக்கப்பட வேண்டிய கழிவுக்

Continue reading

%d bloggers like this: