“சங்கடங்களை போக்க சம்மணமிடுங்கள்…”

“சங்கடங்களை போக்க சம்மணமிடுங்கள்…” நாம் பொதுவாக எப்பொழுதும் காலை தொங்கவைத்து அதிகமாக அமர்ந்திருக்கிறோம்… இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் பயணிக்கும் பொழுது, பேரூந்தில், இரயில் வண்டிகளில், சினிமா தியேட்டரில்,

Continue reading

%d bloggers like this: